W zakładce „REGULAMINY” został umieszczony BIULETYN TECHNICZNY, a w zakładce „Lista zgłoszeń” listy startowe.