W myśl regulaminu, w którym ustala się kategorie ze względu na rok urodzenia, zmieniłem w kategoriach poniżej K21 i M21  niektórym osobom kategorie, proszę o sprawdzenie na listach (tutaj).

W kategoriach weterańskich przepisy IOF dopuszczają start zawodnika w kategoriach niższych wiekowo. W tych przypadkach zostawiłem kategorie jak przy zgłoszeniu, ale proszę też o sprawdzenie.

Zostały także połączone kategorie K50 i K55 w jedną K50/55 ze względu na małą liczbę startujących.